16.02.2015

Ođđa neahtta artihkkal Bearjadaga 13. beaivvi birra.

Mun lean čállán ođđa neahta artihkkala, mun fitnen márkanis jearramin olbmuin jus sii jáhkket ahte bearjadat 13. beaivi lea lihkohisvuohtabeaivi. Mun jerren maid jus olbmot leat eanet várrugas dán beaivvi, ožžon iešguđet ge vástádusaid. Loga artihkkala ja geahča video dás: http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/leago-sapmela__aid-mielas-bearjadat-13.-beaivi-lihkohisvuohtabeaivi_-1.12206342


Dán váhku mus leat máŋga áššeevttohusat. Guokte dáin áššiin lea Guovdageainnus, nu ahte mun soaittan Guovdageainnus fitnat guktii dán vahkkus. Otne áigon riŋget objeavttaide ja šiehttadit áiggiid.Dá lea mu neahttaartihkal, ja nu go oaidnibehtet de lea Dan Robert Larsen munnje veahkkin dán čállán.
Her er nettartikkelen min, og som dere ser så har jeg fått hjelp til skriving av Dan Robert Larsen. 


Jeg har skrevet en ny nettartikkel, jeg var i bygda å spurte folk om de trur at fredag den 13. er ulykkesdag. Jeg spurte også folk om de er mer forsiktig på denne dagen, jeg fikk mange forskjellige svar. Les artikkelen og se på videoen her: http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/leago-sapmela__aid-mielas-bearjadat-13.-beaivi-lihkohisvuohtabeaivi_-1.12206342

Denne uken har jeg mange forslag til saker jeg kan lage. To av sakene/reportasjene er i Kautokeino, så det kan være at jeg må til Kautokeino to ganger den her uka. I dag skal jeg ringe personene og avtale tid.

Henriette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar