30.09.2016

Mis lea leamaš iPhone kursa.

Hei!

Mis lea leamaš iPhone kursa maŋŋebarggas ievttáradjai. Oahppaheaddji lei Gunnar Grønlund. Son oahppahii min filbmet ja čuohppat iMovie;in giehttatelefuvdnain, ja maŋŋá dan vel mo tekstet jus galgá publiseret sosiale mediai. Luohppageahččen kursas son vel oahppahii min mo galgá livestreamet. Sus ledje guovttilagan appa maid čájehii midjiide.
Muđui lei mis oalle somá geahččaladdat filbmet ja čuohppat. Ja dás oaidnat maid mii leat rahkadan daid beivviid.

Hei!

Vi har hatt iPhone kurs med Gunnar Grønlund Tirsdag til Torsdag. Han lærte oss hvordan blant annet hvordan vi skal filme og redigere med iPhone. Etter at vi hadde fått prøvd oss med å filme og redigere, lærte vi hvordan det skal tekstes når det skal publiseres på sosiale medier. Mot slutten av kurset lærte vi hvordan vi skal livestreame med iPhonen. Vi ble introdusert med 2 forskjellige apper til dette.
Tilslutt vil vi vise hva vi har produsert disse dagene.

Dá lea maid Maien, Line ja Elle leat ráhkadan:

Lemet ja Oscar prošeakta:
12.09.2016

Giellagoahti/ Språkgammen

SámegilliLemet Ánte čanadeamen báttiid reahpena duohkin ''The struggle is real''
Odne leat mii ceggen goađi (Ii fal lávu! dain lea erohus) Kárášjoga musea olggobealde. Mis ledje guokte oahpaheaddji mielde geat oahpaheigga midjiide movt galgá goađi cegget, ja daid ieš guđđet dajahusaid. Lei beaivi gos mii goarkŋuimet, gáfestalaimet ja máŋga máŋga sániid oahpaimet.
Nuorrat oahppamin movt goađi galget cegget  


Ja manne mii goađi ceggiimet? Mii ceggiimet dan nu ahte mii oahppat sámegiel sániid maid mii muđui eat geavat nu dávjá. Sánit nugo "bealjas", "gavvaris" ja "suomuorra" leat dušše moadde daid máŋga sániin maid mii eat šatta gulat beaivválaččat. Dát sánit geavahuvvojit dávjá bargo oktavuođain, ja áinnas badjeolbmuid gaska. Danne leage dehálaš ahte eará olbmot maid dagalduvvot daid sániide nu ahte sámegiella ii oalát jávkka.

Looks like Anne Berit is about to drop a sick giutar solo
Muđui lei oalle somás beaivi. Lei hui miellagiddevaš oahppat man stuorra erohus lávus ja goađis lea, áinnas go fertii suomuorra ala gizzut go galggai loavdaga čatnat ja durget dan goahtái. Go mii loahpas leimmet ceggen goađi de mii gáfestalaimet ja guldaleimmet máidnasiid... loahpas beaivvi mii galggaimet geavahit daid sániid maid mii oahpaimet ovtta ieš čállojuvvon muitalusas.#OahpahalliteallinNorsk


I dag har vi satt opp en gamme (Ikke lavvo! det er en stor forskjell) på plenen til museet i Karasjok. Vi hadde to læremestre med, som instruerte oss om hvordan vi skulle sette opp gammen samnt som de fortalte hva alle tingene var. Det var en dag full av action, kaffe og masse masse ord.

Grunnen til at vi satt opp en gamme var fordi at vi skulle lære oss lit mer om det samiske språket. Mye av det samiske språket har i dag klart å bevare seg, men en god del av språket holder på å bli glemt. Ord som ble brukt mye i gamledager, men i dag holder de på med å bli glemt. Det er derfor viktig at vi som den yngre generasjonen blir oppmerksomme at disse ordene.

Når alt kommer til alt så var det en hyggelig dag, en av høydepunktene til dagen var å balansere på en ustabil stige for å knyte fast på toppen av gammen, kake og kaffe ved bålet mens man hørte på en historier fra gamle dager... etter fulgt av en skrive oppgave til i morgen #Praktikantlivet

09.09.2016

Ođđa oahpahallit, nye praktikanter

Hei, mii leat ođđa oahpahallit! Dá lea min vuosttaš vahkku, ja mii leat dan dihtte ráhkadan video gos mii čájehit min bargosaji.

Mii illudit oahpásmuvvat dinguin dán jahkebeale.


Hei, vi er de nye praktikantene ved NRK Sápmi! Dette her vår første uke, og i den sammenheng har vi laget en liten video hvor vi viser vår nye arbeidsplass

.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere. Musihkka videos lea: Felgen Orkester - Ferrari

Min instagramma: Samipraktikanter13.11.2015

Maŋemuš váhkkuid barggut

Viimmat bearjadat, ja viimmat ođđá innleagga! Jurdda mis lea ráhkadit filmmažiid maid bidjat bloggai duos dás čajehit makkar doaimmat mis leat. 

Hei! Idag er det fredag den 13.!! Og ikke minst er det lenge siden siste video er blitt lagt ut. Vi tenker å legge ut video en gang i blant for å vise hva vi  gjør/ har gjort. En samlevideo kan man vel enkelt kalle det!Mii leat/vi har:
  • Leamašan guokte váhkku Mánáid TVs. Vært to uker på Mánáid TV å laget en mini Buđaldanáigi (Min fritid) Kanskje dere får se den en vakker dag!
  • Leamašan filbmen- ja govvenkurssas gos máiddái oahpaimet iešguđet appaid birra maid NRK atná. Hatt en og en halv uke kurs om filming og redigering, hvordan bruke diverse apper og programmer som NRK bruker med Gunnar Grønlund fra NRK
  • Tanja lea ráhkadan TV-ášši Ođđasiidda. Tanja har vært med på å lage TV-reportasje til Ođđasat (den er ikke sendt på tv enda)
  • Ánne Kátjá ja Ellen Marianne leaba leamašan Gárasavvonis reportášamátkis, dan oaidnibehtet Nufal-siidduin. Ánne Kátjá og Ellen Marianne har vært i Karesuando på reportasjetur for å lage sak til nett/radio, den publiseres snart på NuFal!
  • Ánne Kátjá lea Gironis leamašan filbmejeaddjin Árdnii. Ánne Kátjá Har vært i Kiruna i forbindelse med opptak til Árdna
  • Dán váhkku leat leamašan polopoly-kurssas Katoin ja Monicain NRKas. Denne uka har vi hatt kurs i hvordan man skriver nettartikler med Monica! Tanja har laget en værsak: Været i november er varmere enn normalt Ánne Kátjá lea ráhkadan "Behind the scenes" video reportášamátkkis Gárasavvonis

Buorre váhkkoloahppa! God helg!

06.11.2015

Viimmat bearjadat!


Moai Ánne Kátjáin leimme Ruoŧa beal Gárasavvonis gaskavahku báddeme ovtta reportáša. Dát reportáša soaitá oidnot NRK neahttasiidduin boahtte váhku. Ikte letne čuohppan filmma, ja mun lean otne maid čuohppame. Lea somá geahččaladdat ja hárjehallat čuohppanprográmmain. Otne lean "akto" dáppe NRK Sámi kantuvrras Guovdageainnus. Ánne Kátjá lea mannán Gironii bargomátkái. Tanja fas Kárášjogas gárvvisteame iežas TV ášši.
 

På onsdag var jeg og Ánne Kátjá på reportasjetur i Karesuando i Sverige. Reportasjen kommer kanskje ut på NRKs nettsider i neste uke. I går har vi redigert filmene, og jeg holder på med redigering i dag også. Det er spennende å prøve seg frem med redigeringsprogrammet vi bruker. I dag er jeg "alene" på jobb her på NRK Sápmis kontor i Kautokeino. Ánne Kátjá er på jobbtur i Kiruna. Tanja er i Karasjok og gjør ferdig sin TV reportasje.


- Ellen Marianne

02.11.2015

Skábmamánnu juo! November allerede!

Hei! Okta mánnu lea golihan dan rájes go bloggiimet maŋemus. Ja maid leat mii dán mánu bargan? Guokte vuosttaš váhku golggotmánus barggaimet Mánáid TV:s. Doppe beasaimet earret eará ieža ráhkadit ovtta oanehis "buđaldanáigi" episoda. Dát lei hui somás vásáhus go beasaimet ieža manusa hutkat, filbmet ja vel čuohppat filmma. Muđui lea mis kursa leamaš beannot váhku. Dál dán váhku galgá Tanja ráhkadit TV ođđasiidda ášši.

Hei! Akkurat en måned siden sist vi oppdaterte bloggen… Og hva har skjedd siden sist? De to første ukene i oktober jobbet vi på Mánáid TV. Vi fikk blant annet lage en "mini buđaldanáigi" episode der vi selv skrev manus, filmet og redigerte filmen. Det syns vi var veldig artig! Ellers har vi hatt kurs om videojournalistikk, iPhone og stillsbilder i en halvannen uke. Denne uken skal Tanja lage reportasje til TV ođđasat.02.10.2015

Vuosttaš TV-ášši

Viimmat bearjadat! Dán vahkku leat beassan finadit Čorvosrođus Spierttagáissá gárdde luhtte filbmet Ođđasiidda. Ellen Marianne lei dán háve reportár, ja moai Tanjain leimme mielde veahkkin. Mii čuvvodeimmet boazobargi Lásse Máhtte Anti ja su oappáid go gárddástalle. Lei hui somá oaidnit movt sii barge ja oahpásmuvvat eambbo sidjiide.

Dál čohkká Ellen Marianne ovttas min šeaffain ja govvejeaddjin ja čuohppá oktii iežas ášši. Lea olu bargu válljet govaid ja ráhkadit kommentáraid, muhto bargu ovdána ja ášši lea fargga gárvvis. Ellen Marianne ášši oidno otne Sámi Ođđasin dii. 17:30, muitet fal geahččat! 
Endelig fredag! Arbeidsdagen går mot slutten og vi er klare for helg. Denne uka har vi jobbet med TV-reportasje, og har fulgt reindriftssamen Lasse Mahtte Anti og søstrene hans under kalvemerkinga på Čorvosrohttu i Porsanger. Ellen Marianne var reporter, men vi var alle sammen med på denne turen. I skrivende stund sitter Ellen Marianne sammen med sjefen og fotografer vår og klipper sammen saken hennes. Følg med på Sami Ođđasat idag kl. 17:30 for å se reportasjen!

Ánne Kátjá ja Tanja

25.09.2015

Maid leat mii dán radjái bargan? Hva har vi gjort så langt?

Hei! Dál lea min njealját bargovahkku dáppe NRK Sámis manname loahpaguvlui. Dát njealje vahkku leat jođánit hurgán, ja mii leat ollu geargan oahppat. Mii leat radioin ollu bargan. Dá filbma, ja veahá govát.

Hei! Vår fjerde arbeidsuke her i NRK Sápmi går mot slutten. Tiden har gått fort, og vi har lært mye i løpet av de fire ukene vi har vært her. Vi har jobbet mye med radio. Her en liten videosnutt, og bildedryss.
Dá mii leat reportára ja govvideadji čuovvume go sáddeba ášši live neahttatv´ii.
Her har vi fått være med når reporter og fotograf sender live til nett tv.
Olbmot leat geahččame go Morten Blien dolle skuteriin eatnoráigge
Tilskuere når Morten Blien kjørte avgårde


Anne Kátjá ja Elle Márjá ráhkkaneaba "njuolggosáddagii"

Leimmet studioguossit Radiosiiddas
Studiogjester i Radiosiida

Válgadebahtta Kárášjogas
Valgdebatt i Karasjok
Nils Johan Hætta luobai NRK direktevran
Nils Johan Hætta sluttet som NRK direktør


Tanja stoahkame studios
Tanja leker i studion
Tanja vuosttáš jearahallan. Jearahalla Kárášjoga sihkkesearvvi miellahttu Rune Fjellheim´a
Tanjas første intervju. Hun intervjuer Rune Fjellheim, medlem i Karasjok sykkelklubb

11.09.2015

Geat leat dán jagáš oahpahallit?

Hei! Mii leat jo beannot vahkku váccašan NRK Sámi feaskáriin ja oahpásmuvván min ođđa mielbargiiguin, ja dál beassabehtet dii ge oahpásmuvvát minguin. Dán jagáš oahpahallit leat golbma nieidda, guovttis Guovdageainnus eret ja okta báikkálaš nieida Kárášjogas. Mii leat dás vuolábealde čállán oanehaččat iežamet birra.

Nå er det gått snart to uker siden vi begynte som praktikanter på NRK Sapmi, og siden da har vi blitt kjent med våre nye kollegaer, og nå er det deres tur til å bli kjent med oss! Årets praktikanter er tre jenter hvor en er fra Karasjok, og to fra Kautokeino. Nedenfor har vi skrevet kort om hver av oss.

Dá leat mii! Tanja Linnea Eriksen Norbye, Ánne Kátjá Gaup ja Ellen Marianne Gaup

Tanja Linnea Eriksen Norbye:
Mun lean 20 jagi boaris, ja lean dás Kárášjogas eret. Lean vázzán golbma jagi media oahppu joatkaskuvllas Leavnjas ja maŋimuš jagi Áltás. Doppe lean ožžon ollu beroštumi filbmet, govvet ja redigeret.Álbmotallaskuvllas gos deaddu lea valáštallat lean maid vázzán jagi máddin, Numedal'as. Nu ahte beroštan maiddái ollu valáštallamii. Jeg er 20 år fra Karasjok, og har gått tre år på media i Lakselv og siste året i Alta. Der fikk jeg stor interesse for filming, ta bilder og redigering. Har også gått folkehøgskole ett år sørpå, i Numedal, hvor idrett er fokus. Så interessen for idrett er og stor.

Ánne Kátjá Gaup:

Mun lean 19 jahkásaš boazosámi nieida Guovdageainnus eret. Lean vázzán guokte jagi Media ja Kommunikašuvnna, ja goalmmát jagi dábálaš “påbygg” Álttá joatkkaskuvllas. Mun ohcen oahpahallin NRK Sápmái go háliidin oahpásmuvvat bargoeallimii ja maiddái mediasuorgái. Friddjaáiggis barggán govvejeaddjin ja čievččan spáppa Guovdageainnu IL:a mielde.

Jeg er 19 år, er reindriftssame og kommer fra Kautokeino. Jeg har gått to år på Medier og Kommunikasjon og ett år påbygg ved Alta videregående skole. Søkte jobb som praktikant på NRK Sápmi fordi jeg ville bli bedre kjent med mediebransjen og arbeidslivet. Ved siden av praktikantjobben jobber jeg som fotograf og spiller fotball for Kautokeino IL. 

Ellen Marianne Gaup:
Mun lean 20 jahkásaš nieida eret Guovdageainnus. Lean Guovdageainnus vázzan joatkkaskuvlla. Vuosttaš jagi vázzen luonddudoalu oahpu, nuppi jagi boazodoalu oahpu ja goalmmat jagi studerengelbbolašvuođa lasálusa kurssa vai oaččun "studiekompetanse". Mus ii leat goasse leamaš jurdagiin ge ahte boađan Kárašjohkii fárret, muhto dál šattai nu go bessen oahpahallin NRK Sápmái. Mun ohcen oahpahalli virgái go háliidin oaidnit makkár medias lea bargat, ja dáppe beasan ge dál geahččalit bargat iešguđetlágán bargguiguin NRK Sámis.

Jeg heter Ellen Marianne Gaup, er 20 år og kommer fra Kautokeino. Gikk på videregående skole i Kautokeino. Første året naturbruk, andre året reindrift og tredje året påbygning til generell studiekompetanse. Karasjok er en plass jeg aldri i verden trodde jeg skulle flytte til, men så fikk jeg praktikantstilling her på NRK Sápmi og havna hit. Søkte på denne stillingen fordi jeg ville se hvordan det er å jobbe på media.

Min sáhtát čuovvut dáppe bloggas ja Instagram:as! Min Instagram lea samipraktikanter.
Følg oss her på bloggen og på Instagram: samipraktikanter!