16.01.2013

Njuolgga radiosátta - Direkte radiosending

Dán vahku leat mii bargan radioan. Mii leat hárjehallan ráhkadit radioprográmma ja otne lei mu vuorru "sáddet" sáddaga. Dat ii gullon gal radios, muhto dáhpáhuvai de go livčče albma duođas. Mun ledjen válljen Radiosiidda lágidit ja ledjen prográmmajođiheadji dan botta mus lei teknihkár veahkkin Torgeir Varsi, go eat leat vuos oahppan nu gohčoduvvon "selvkjør", dat mearkaša ahte don galggat bargat buot ies, galggat birget teknihkára hága.

Mu stuorámus fáddá lei hárjehallama birra. Mus finai studioguossi Vaino geas mun jarahin veaháš rumašideala birra jna. Vaino lei maiddái mu reportár guhte finai jearahallamin Bireha min intervju appan Report-IT, dan botta go Biret lei hárjehallamin.

Vaikko šadde moadde váttisvuođa de manai gal bures, muhto boahtte heave (jus jo šaddá) de gal varra gullo dat sátta álbma duođai radios, ja dalle gal doaivumis manná njuovžileabbot. Lei somás vásáhus, radion lea gal somá bargat, muhto ii leat gal seamma somá gullat iežas jiena doppe.

______________________________________________________


Den her uken har vi jobbet med radio. Vi har øvd oss på å lage våre egne radioprogrammer, og idag var det min tur å "sende" sendingen min. Den ble ikke sendt på luften, men alt foregikk som om det var på ekte. Jeg hadde valgt å holde "Radiosiida" og var programlederen der mens jeg hadde teknikker Torgeir Varsi til hjelp. Vi har enda ikke lært "selvkjør", det vil si at vi skal klare oss sjøl og gjøre alt sjøl, da skal man klare seg uten tekniker.

Det største temaet mitt idag handlet om trening og kroppsidealer. Jeg hadde en studiogjest, Vaino, som fikk svare på spørsmål om akkurat trening og fokuset på kroppsidealet idag osv. Vaino var også min live reporter. Hun var å intervjuet Berit, mens hun trente med iphone appen vår Report-IT som brukes når vi intervjuer med iphonen.

Selvom det skjedde en del tekniske feil ol. under sendingen min så gikk det bra, men neste gang (om det blir) så er det nok ordentlig direktesending, og forhåpentligvis er det mer flt i sendingen min da. Det var en artig opplevelse, det er artig å jobbe med radio, men dog ikke like artig å høre sin egen stemme på radioen.
Čálli/Skrevet av: Máret Ingá Smuk

Artihkkal ja filmmat "rabas beaivvis" - Artikkel og filmer fra "Åpen dag"

Dien čujuhusas vuolábealde sáhtát lohkat "Rabas beaivvi" birra mii lei Kárášjogas joatkaskuvllas ovddit gaskavahku, sáhtát maiddái geahččat filmma maid Máren Iŋgá ja Máijá leaba filbmen dan beaivve iešguđetge luohkkálanjain.

- Somá geahččalit juoidá ođđa 

I lenken ovenfor kan du lese mer om "Åpen dag" som var på Karasjok videregåendeskole forrige onsdag. Der kan du også få se på filmene som Máren Iŋgá og Máijá filmet fra de forskjellige klasserommene under denne dagen.Čálli: Máret Ingá Smuk

09.01.2013

Rabas beaivi Kárášjoga joatkaskuvllas - Åpen dag på Karasjok vgs

Otne leat mii praktikantat leamašan Kárášjoga joatkaskuvllas beaivvi, dáppe lea otne nu gohčoduvvon rabas beaivi. Mii leat doallan min vuosttaš "live streaming", dat mielddisbuvtii ahte mis lei njuolggasátta mii čájehuvvoi interneahtas. Sivvan manne mii leat vuolgán deike dan rabas beaivái lea ahte mii galgat čájehit nuoraide man álki dat lea beassat máilbmái jus áigu, ja min fáddá otne lei "Media lea somá!"

Mii boahttit čállit eambo dán beaivvi birra dásto ja dasa lassin bidjat vel govaid ja varra vel filmma olggus.Idag har vi praktikanter vært på Karasjok Videregående skole i hele dag på deres så kalte "Åpen dag". Vi har holdt våres først "live streaming" her idag, det vil si at vi har sendt live her fra idag som ble vist på internettet. Grunnen til hvorfor vi har dratt hit idag er for å gi ungdommen et lite innblikk i jobben våres, hva media innebærer og litt om selve NRK Sápmi. Temaet vårt var "Media er gøy!"

Vi kommer til å skrive litt mer om denne dagen etter vært og i tillegg så skal vi få lagt ut bilder og muligens film fra denne dagen.Čálli/skrevet av: Máret Ingá Smuk

08.01.2013

Bååstede!

Hiv og hoi tiden flyr ifra oss!
Jeg ble et døgn forsinket på min ferd opp til Karasjok, men sånn er det når været slår seg vrang og ikke ville meg vel. Anyroad, nå er det siste innspurt på denne praktikanttiden og fikk nettopp planene for de neste 7 ukene og røsk meg i fletta det går fort!
Juleferien suste meg hus forbi men det var nå trivelig å se disse jenetene igjen:)


Mens jeg var hjemme på juleferie var det en som prata i ett sett om praktikantbloggen vår, og hadde bare sååå lyst til å få ansiktet sitt trykt her. Så snill som jeg er så, there you go! lol


I morgen er det åpen dag på Karasjok Videregående Skole, hvor vi skal ha stand. Máijá og Máren Inga skal være våre utegående reportere, og jeg og Máret Inga skal stå bak kameraene. Temaet er "Media er artig". Morgendagen blir streamet direkte på web fra kl 10.00-12.00, da kan hvem som helst få prøvd seg foran kameraet. Fra kl 12.00 til ca 13.00 er det vi praktikantene som står for innslagene. Adressen er da www.nrk.no/sapmi

/Vaino'n luvhtie

07.01.2013

Back in work!

Hello!

Jag hoppas ni har haft ett bra jul och nytt år :) Det har då jag :D

Nu har julen varit och jag är tillbaka i Karasjok efter min ledighet i Sveige. Det var bra där måste jag säga, träffade många människor som jag saknat när jag varit Norge. Jag har även fått träna på att prata svenska igen och det gick ganska bra :) Ibland så kom det bara ut en gröt av ord men nog förstår folk i alla fall ;)

Johkamohkkis juovlaide

Jag har även gjort en interjuv när jag var där, det ska publiseras på NuFal när det kommer :) Det har något att göra med jobb, resa till USA och en person i Jokkmokk. Mer får ni inte veta :D


Vielja ja mun vuostas eahkeda Johkamohkkis ;)

Nu på jobbet så planerar vi på en öppen dag på gymnasiet här i Karasjok på onsdag. Vi får se vad som händer där. Idag har jag också kontaktat Bokenskolan i Jokkmokk för att komma och prata  där om praktikant jobbet :) Det blir då marknadsveckan i Jokkmokk, det betyder då att jag får åka till Jokkmokk någon dag före dom andra praktikanterna, men också att jag ska prata själv inför människor i Jokkmokk O.o
Det var väl allt vad jag har att berätta idag, ha en trevlig dag :)

Interjuven hos interjuvobjekt :)

Sávvamis dis lea leamaš buorit juovlat ja buorre ođđajahki :) Mus gal lea leamaš :D

Dál lea juovlat leamaš ja mun lean fas Kárášjogas mu ruoŧa mátkis. Dat lea leamaš buorre ruovttus, diven mánga olmmui gean lean váilahan go lean leamaš dáppe norggas. Mun lean maiddái hárjehallan ruoŧagiela ságastit ja dat gal manai oalle bures :) Muhttumin sánit bohte hillui hállui muhto olmmot gal sihkkarit mu lihkká áddejit ;)


Julafton :) I am the jultomte :D

Lean maiddái dahtan jearahallama go ledjen Johkamohkkis, mii galggá boahtit NuFal siidui :) Lea ovtta Johkkamohkke olmmo birra ja barggu ja mátkoštit USA birra. Eanet dii eat oaččo diehtit :D

Johkamohkkis fas :)

Dál mii leat barggus pláneme rabasbeaivvi Kárášjoga joatkaskuvllas gaskavahkku. Oažžut oaidnit mii doppe geavva.
Lean otne maiddái oktavuođa váldán Johkamohkki joataskuvlan, Bokenskuvla, jus sáhttan boahtit ja ságastit praktikanta barggu birra :) Dat dalle šaddá márkanvahkku Johkamohkkis, dalle manan moadde beaivvi ovdal go eara praktikantat, muhto dat maiddái mearkaša ahte ieš felten ságastit ohppiguin doppe O.o

Hivás, buorre eahket :)