30.09.2012

Söndag, dagen före måndag

Hej allihopa Máren Iŋgá här :) 

Idag är det söndag, inte min favorit dag för att det är sista helg dagen. Så vad har jag gjort i helgen? Jo, igår så jobbade jag med Láila Elisabeth, vi flyttade massor med plankor till en annan plats. Det var jobbigt men det gick ganska fort i alla fall :) Men efter det så for jag hem och åt mat, jag gjorde inte någon avancerad rätt för jag orkade inte, så det blev stuvandemakaroner och bacon :D Jag måste säga att mat är jobbigt att göra, och jag önskar att man bara kunde trolla fram mat på en tallrik och äta. Men så fungerar det inte, man måste laga den........

Efter min avancerade  mat så for Láila Elisabeth och jag och hyrde en film, vi hyrde en film som heter "War Horse". Helt ärligt trodde jag att den inte skulle vara bra, för jag gillar inte hästar och så. Men den var super bra! Man satt hela tiden och tänkte vad kommer hända? Det var en spännande och rörande. Man var många gånger nära till tårar. Jag är så glad att vi hyrde den, jag var inte helt såld på den innan vi hyrde den. Men jag är glad att jag gav upp och ville se den :) 
Efter det så såg vi en rolig film, en kul film, också, fast namnet på den kommer jag inte ihåg :P

Men nu ska jag åka till Láila Elisabeth och Berit igen och ska äta och ha skojit där :) Dessutom kommer min kära bokamerat Anne Kare idag :D Jag har varit ensam i en vecka så det blir skönt att få bo med någon igen, så det är en ganska bra söndag i alla fall :)

Plankorna vi bar, det blev en större hög sen :PPs. kolla på den här videon som min lärare, Berit Nystad, har filmat och redigerat. Hon ville så gärna visa vad hon hade gjort så här kommer den :)


28.09.2012

Back stage, Pulk show

I dag har jeg (Máret Ingá), Vaino og Máren Iŋgá vært å sett på når de tar opp film til showet "Pulk", som skal begynne å vises på TV i ny året en gang, mars kanskje? Gleder meg til det! Virker som om den gjengen der er veldig kreativ og morsom, fantasien virker til å være i orden i hvert fall ;-D
ENJOY.. og god helg!


Njuolggasátta webas

Hola amigos y amigas!

Dá lea Máren Iŋgá gii čállá :)
Gaskavahku mii praktikánttat barggaimet eahkedis go lei njuolggosátta. Somá lei, golmmas ledje govvejeaddjit ja okta lei produceanta. Máret Ingá, Vaino ja mun leimmet govvejeadjit :) mii govvideimmet olles eahkeda ja dat gal manai bures :D Máijá šattai produceantan ja danin son oaččui mearridit gean ja man guvlui mii galggaime govvet. Son lei buorre hoavda :) muhto lea go hoavda duhtavaš? Vástádusa oaččut filmmas maid lean ráhkadan gaskavahku birra :)
ENJOY! :D
Buorre vahkkoloahppa :)

Forrige helg/mannan vahkkoloahpa

Mannan vahkkoloahpa fitnen mun (Máret Ingá Smuk) Ganešnjarggas, Várjjagis, gárddastallamin. Min siida (distrikt 6 Várnjarga/Várjjatnjarga) lei ealu bidjan gárdái. Doppe mii boahkkuheimmet bohccuid ja njuovadeimmet. Mun lean govvidan veaháš gárdde luhtte, muhto eai šatta nu olu govat dan dihte go in geargga govvidit bargguid sis. Lean maiddái filbmen máŋga unna filmmaža ja lihkus leat mii dáppe barggus oahppan rievdadit filmmaid nu ahte loahpalaččat šattai okta unnit filbma. :-)

Forrige helg så var jeg (Máret Ingá Smuk) i reingjerdet i Krampenes som ligger på Varangerhalvøya. Distriktet vårt (distrikt 6) hadde rein i gjerdet. Der vaksinerte vi reinene og så klart var høstslaktingen i gang. Jeg har tatt litt bilder der fra, men blir ikke så mange bilder under aksjon for jeg har ikke tid til å ta bilder sjøl. Har også filmet flere små filmsnutter som har blitt til en kort film, heldigvis har vi lært å bruke redigeringsprogram på jobben. :-)

                                      
Reinskinn spikret til tørk/duolljit spiilejuvvon seaidnái.
Lassokonkurranse blandt guttan/gánddain lea njoarustallan gilvu.
Reinflokken i full firsprang, da de ble sluppet ut av gjerdet.
Eallu luitojuvvo olggos gárddis.
Reinene er bra sultne etter en hel dag inne i gjerdet. (Varangerfjorden i bakgrunnen)
Bohccuin lea buorre goahttunmiella go de besse olggus gárddis. (Várjjatvuotna oidno duogábealde)
Flott her oppe i nord, her hvor jeg bor.
Čáppat mis dat luondu dáppe davvin.
Čálli: Máret Ingá Smuk

27.09.2012

Bjørnen sover ikke i Karasjok

Den største happeningen som skjer her i Karasjok at the moment er bjørnen. Ikke bare èn, men hele to!
En finsk kvinne hadde visstnok kjørt på bjørnen og fått en liten bulk i går kveld, og i tillegg visstnok kjørt over foten på den. Bjørnen hadde da dratt sin vei.
En gutt og hunden hans hadde sett en annen bjørn oppi et boligfelt her i Karasjok, og var ca 15-20 meter unna. Gutten kunne fortelle at han hadde med en kniv i tilfelle utfalle skulle bli stygt, men trakk seg stille tilbake og vek ikke blikket fra bjørnen.
Jeg ble så med Piera Balto og Bengt Roger Kåven ut for å intervjue et jaktlag, en redd barnehage, gutten som så bjørnen og ikke minst prøvd å få et lite snutt av hovedobjektet himself.


 Her intervjues en eller slags oppsynsmann eller noeHer er vi ute for å lete etter den tunge skapingen på fire føtter, han til høyre var han som så bjørnen. Hvis man ser nøye etter kan man se frykten til Piera at dette var noe han ikke likte, noe han innrømmet i bilen etterpå også at han var egentlig var en reddhare. (Har dessverre ikke det på tape)

Det er jo ingen som har funnet disse bjørnene enda, så da bestemte jeg meg for å ta saken i egne hender og dro med meg Maija ut på bjørnjakt.


Hvor er nå denne bjørnen?Wait for it...


Jo, nå har jeg det!!!

Etter mye om og men, masse diskusjoner med Maija om hvor den kunne ha vært og hvor den faktisk er, så ble vi begge enige om at ...


Den er her inne!!!!

TADAAA! Her er jo bjørnen!

Jeg og Maija fant bjørnen! Så da sprang vi inn til redaksjonen for fortelle at vi har sett han, men du må ikke tro at vi blir intervjuet ikke...

//Vaino

Hárjehallan filbma


Dán filmmas ii leat dihto fáddá dahje dáiga. Lean dušše hárjehallan čuohpat ja divvut. Ii ge leat nu beare buorre, muhto stoahkandihte! :D
Mii Praktikánttat finaimet Sámedikkis maŋŋebargga, ja da leat muhtin ealligovat maid mii vásiheimmet doppe.  - Máijá

25.09.2012

Bajásšaddan-, fuolahus-, ja oahppolávdegoddi

Bures buohkaide ja sávan ahte dis lea buorre beaivi, dá lea Máren Iŋgá gii čállá :)

Maid mun otne? Jo mii leat (práktikantat ja Biret) leamaš sámedikkis, ja lean oahppan juoidá somá.Muhto mii dat sáhttá leahkit? ;)

Otne ledjen govvejeadji, mun lean kameran govvejin buohkaid :P Lei oalle váttis ferten muitatit, danin go in hálidan, dan nu go gohčuduvvon, blixta geavahit, danin go dalle gal fuomášedje mu. Ja in hálidan ahte galgge dan dahkat, mus lei miella oažžut govaid gos lea "in action", go ságastit vai barget. Buot govat eai šaddan buori muhto lean an oahppamin :D

 Silje Karine Muotka "in action" :)

Mu ráhkkis bargoskihppárat, muhto okta orro vehá dolkan munnje juste dás :P


Máijá ja mun manaime guldalit bajásšaddan-, fuolahus-, ja oahppolávdegoddi. Lei sihkkarit hui miellagiddevaš dasa gii ádde maide, muhto mun gal doppe beare čohkkájin ja in ádden maidege.
Jus galggan leahkit rehálaš mun in leat nu buorre guldalit politihka. Danin go lean bajásšaddan politihkkár vánemin ;) Mun lean čuvvon dievva čoahkimidda ja mun in sáhte dadjat ahte liihkojin dasa nu ollu.
Muhto ruovtoluotta dan lávdegodde čoahkkimid, doppe lei beare okta geas lei gákti. Mun gal liihkon go olbmot atnet gávtti unnit čoahkimin maiddái :D


Mariann Wollmann Magga, sus geas lei gákti :)

Mii maiddái oaččuime borrat šattui ja ruonasiid, juhkat gáfe ja dearvahallat vehá politihkkárii :)


Na, muhto maid de ohppen? Sámidikkis lea stuora ja somás dállu, ja mun otne ohppen ahte lea okta luossa njálmi :P Ja dál mu mielas lea hui ollu somát diet dállu, go viimat ádden mii lea :D

Sámidiggevisti, Govvejeadji lea Vaino :)


Mun attán ándagassi jus čálán boastut, geahččalan nu bures go sáhtan :)

24.09.2012

Raasten Raastah


Nå i helga fløy jeg sørover for å være med på sørsamisk kulturfestival, Raasten Raastah. Hva er dette? Jo, Raasten Raastah betyr over grensen, og arrangeres annen hvert år i Røros og i Funäsdalen, denne gangen var det i Røros. Dette er en møteplass for både norske og svenske samer og det som de kan tilby er workshops for barn og ungdom som blant annet idrett, sløyd, drama og form og farge. Dessuten er det også seminarer, utstillinger av sløyd og kunst, teater og gudstjeneste. Fredag kveld var det konsert med Max Machke og lørdag var det festmiddag og konsert med Sofia Jannok.Helgas program


Guvvie Ina-Theres Sparrok - Gosse bovtsih luvnie, domtoem veasoe


Sløyd av Morten Brandfjell

Isak Rensberg en fornøyd festival deltager

 Lassokasting med Samisk Idrettsforbund


Vaajmoe - Sjung för livet, var tilstedet som en egen workshop. Denne gruppen er dannet av Saminuorra og tanken bak koret er de skal treffes og synge. Alle inntekter som kommer inn til Vaajmoe skal gå til å forebygge psykisk helse blant samiske ungdommer. Så jeg filmet disse flinke ungdommene under deres fremvisning, watch and enjoy :D

Vássán vahkkoloahppa

Lean barggus dál, čohkán ja jugadan kaffelatte ja muittašan maid barggaimet vahkkoloahppa. Mii leat buohkat čuoggumin ja gaivámin dátai ja bloggemin. Govat muitalit eanet go sánit, nu ahte in čále nu olu. Dá leat govat Čorgaš guovlluin ja gárddástallamis:Govviduvvon GáŋgaviikkasNancy ja Nils Mahtte guossis Mehammanis
 

gárddástallamis
 

Lemet Ailu galledeamen fulkkiidis
Mu beana maid mielde
 

Gárddástallan ČorgašisMáret Elle merke miesis
 

mu ristnieida maid bargguid sis
 

Mu ristvahnemat
 
Sárá Márjá aigu merket miesisMu ristnieida :)Govviduvvon biillamátkkis.
 Govviduvvon biillamátkkis
  Ihtin mii leat sámediggái oaidnit mii doppe dáhpáhuvvá, ja de muitalit maid de oinniimet deike bloggii :-) 


Oaidnaleapmái, ja sávan didjiide buorre vuossar-beaivvi viidásit! :)

Praktikant Vaino


Iphone, blogg og fotografering er det som har står på timeplanen for tiden, Og vi har da opprettet egen blogg for å fortelle om oppholdet vårt som praktikanter hos NRK Sápmi.
Den første dagen startet med å hilse på de andre praktikantene og Berit. Vi satt ikke lenge før vi fikk en helt ny Iphone 4s. Det kan jo gjettes hva facebookstatusen ble. Ikke nok med det kom et helt nytt speilrefleks kamera springende mot oss, kult sier du, awesome sier jeg! Og da må det jo sies at kollegaene her på huset ble ikke bare litt, men veldig misunnelig. Det kan jeg jo forstå i og med at vi som nye jyplinger kommer vankende inn døren og det har ikke gått ei uke en gang og får splitter nytt kamera.Sannsynligheten for å flytte til Karasjok var vel egentlig ganske liten med tanke på at det er vanvittig langt nord, og hvis man tar den veien via tre land som jeg tok føles det enda lengre. Hvis noen lurer er det 154 mil fra Røros. Men sannsynligheten var der og stor nok til at jeg pakket sakene og kjørte de 154 milene for å jobbe i Karasjok hos NRK Sápmi. Men navnet mitt er Vaino Rensberg og jeg har rundet 20 år. Hvor jeg kommer fra er et godt spørsmål fordi jeg har flyttet litt rundt her og der, men er bosatt på Røros, men i bunn og grunn kommer jeg fra min mor kom jeg til å tenke på. Jeg er også halvt svensk og driver med reindrift på den svenske siden, nærmere bestemt Ruvhten Sijte. Fotball er noe som interesserer meg og samt generelt idrett.


Tidlig en tirsdag morgen i juni ringer Berit, «Hallo, det er Berit Nystad fra NRK Sapmi som ringer. Du har fått jobben». Ny våken som jeg var måtte jeg gni meg ekstra i øynene for å få med meg hva hun egentlig sa og dobbelt sjekke om jeg faktisk drømte. Det gjorde jeg ikke;) Jeg hadde egentlig innstilt meg selv på at jeg skulle dra til Sydney et halvt år og studere idrett, men det ble en litt annen retning og noen minus grader kaldere og vips nå sitter jeg her i Karasjok og skriver på bloggen. Kult!
Jeg søkte som praktikant hos NRK Sápmi av den grunn at det først og fremst er alt for få sørsamer som kan snakke språket og er interessert i media, og det er noe som må ta det ansvaret for at sørsamiske saker og språket skal synes. Å jobbe som praktikant i NRK Sápmi ser jeg på som en golden ticket for nettopp å få lært seg mediefaget, praktisere språket og ikke minst får prøvd seg til å se om dette er noe man kunne tenke seg til å jobbe med i fremtiden.
Akkurat nå i skrivende tid og etter 3 uker kan jeg anbefale alle til å søke som praktikant og følger dere med får dere se masse morsomt som vi skal igjennom dette halve året.
Peace out;)

21.09.2012

Praktikant Máijá H.B

Akkurat nå, når jeg sitter og skriver, står en ‘’liksomsøring’’ som holder kurs for oss praktikanter, og forteller meg at jeg skal skrive et personlig innlegg om meg selv. Jeg hadde gjort et forsøk der jeg hadde begynt med å skrive «Mitt navn er Máijá Holm Balto og er 19 år. Er oppvokst i en liten plass som heter Sirma. Har gått studiespesialisering ved Samisk videregående skole, og blablabla». Sjøl var jeg storfornøyd med det, men så kom ‘’liksomsøringen’’ igjen og sa at det er ikke en CV du skal skrive nå altså.

Ja da kan jeg jo begynne med å fortelle at jeg er nysgjerrig på hva media egentlig er, hva det innebærer. Jeg syns det virker spennende og utfordrende, og derfor har jeg havnet hit til NRK Sápmi som praktikant. Historien om hvordan jeg havnet hit begynner med at jeg fikk en telefon fra min pappa, som hadde sett annonsen til denne stillingen.  Det endte med at jeg søkte, ble invitert på jobbintervju, og det gikk stråååååålende bra :D vips, så var jeg her.

Har bodd her i Karasjok nå i 3 år, og ser ut som at det blir et år til! Men det liker jeg.  Trives veldig godt i ‘’småe’’ plasser der jeg faktisk føler at jeg er fri, altså jeg liker at jeg har naturen nært rundt meg, så Karasjok er en fin plass å bo i! …. Men så er jeg jo også veldig hjemmekjær/familiekjær :D
Jeg har stort sett hele slekten min her i Karasjok, ettersom at min far er her i fra, men også mange slektninger fra mors side som bor her. Annen hver person jeg møter i bygda er cirka kusina eller fetteren min eller noe i den duren… :p


Njaaa, ellers.... Drikker vi kakao dagen lang, kanskje 4-5 kopper på en arbeidsdag hver. Vi praktikanter elsker kakaoen her på huset. Tru hvordan vi ser ut på slutten av praktikant opplæringen? det har vi fundert på. ;p
På dagene sitter vi og stirrer på Iphone 4S'en og EOS 550 kameraet vårt som vi fikk de første dagene når vi var her! Så heldige er vi
JJJJVenner er noe av det viktigste man har! Er en veldig sosial jente, og henger mye med venner. Kjæresten er en viktig del av livet mitt, og vi har nettopp fått en valp i huset, som jeg også bruker mye tid på. J Hest har jeg også hatt, men nå har jeg rett og slett ikke råd til det, men rir i blant når jeg har muligheten.

Det at vi skal begynne å blogge har jeg litt delte meninger om, har ikke vært så flink til å blogge før (hadde min egen blogg i 1-2 mnd før jeg slettet det igjen), men blir spennende og prøve dette igjen. Dette blir også en liten utfordring, men det skal vel gå fint. (?) Håper dere liker bloggen vår! ;)
«Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg» syns jeg er et bra sitat og tankegang!  Vi snakkes! :D

Praktikant Máret IngáVel, nå skal vi praktikanter begynne å blogge om det å være praktikant på NRK Sápmi. Blogging er noe helt nytt for meg, så dette er da mitt aller første innlegg. Kan starte med navnet mitt som er da Máret Ingá Smuk og fyller 20 år i oktober. Er oppvokst i Karlebotn, en bitteliten plass som jeg gjerne kaller for verdensnavle, som ligger da i Nesseby kommune.  Jeg studerte studiespesialiserende ved Vadsø videregående skole og flyttet deretter til Tromsø for å studere språk i et år. Så på våren flyttet jeg altså til Karasjok (noe som jeg trodde aldri kom til å skje). Planen min var da egentlig å fortsette å studere på Universitet til høsten, men så fikk jeg tilbud om praktikant stillingen som jeg hadde søkt på hos NRK Sápmi. Noe jeg ikke kunne takke nei til, for jeg hadde hørt så mye positivt om dette opplegget og det virket jo kjempe spennende.

Kan også fortelle at jeg er en reindriftssame og er oppvokst i en stor reindriftsfamilie i og med at både moren og faren min er reindriftssamer. De er begge oppvokst i storfamilie, så har et veldig vidt slektstre. Noe som kommer godt med når det er snakk om bursdag, julaften ol. ;-) Moren min er fra Karasjok så har mange slektninger og kjente her.
 
Ellers bruker jeg fritiden min på venner, hester og trening. Har holdt på med hester siden jeg var 2 år og når jeg var 14 år gammel så kjøpte jeg meg min egen (stabeist og ramp av en) hest. Så har brukt utrolig mye tid i stallen opp gjennom årene. Når det gjelder trening, så varierer jeg utrolig med treningsformene. Er ikke medlem i noen klubber eller lignende så trener det man kan ute i naturen som jogging, skigåing osv. Jeg liker å være med på sal timer så det er utrolig synd at Karasjok ikke har treningsstudio. Ellers digger jeg å trene styrke, så heldigvis har NRK Sápmi et lite styrke rom hvor man får pumpet litt jern. :-D

Vet ikke helt hva annet jeg skal fortelle om meg selv. Men kan fortelle litt mer om hvordan idéen om å søke på praktikant stillingen startet og hvordan historien min på NRK Sápmi begynte. Det hele begynte vel med at jeg var så usikker på hva jeg ville studere etter det ene året i Tromsø, så jeg begynte å vurdere å ta meg et fri år og jobbe istedenfor. Det var da jeg fikk anbefalinger av kjente om å sjekke NRK Sápmi sin nettside hvor de søkte etter praktikanter. Jeg ble nysgjerrig på dette og spurte da kjente som hadde tilknytning til NRK Sápmi om stillingen, jeg spurte også en tidligere praktikant om hvordan hun syntes det var og om hun anbefalte å søke. Fikk da bare positive tilbakemeldinger og fikk ofte høre at jeg var nødt til å søke. Søknaden eller CV’n ble sendt og jeg ble innkalt til jobbintervju. Fikk da vite at jobbintervjuet skulle skje via skype. Har aldri vært noe ivrig skyper heller, så dette skulle bli spennende. Etter jobbintervjuet så måtte jeg gjennomføre et språk test via mail. Etter en stund ble jeg oppringt av NRK Sápmi og de gratulerte meg med praktikant stillingen og ønsket meg hjertelig velkommen, da ble jeg først veldig sjokkert for hadde ikke forventet at jeg skulle få 1 av de 4 plassene, men så ble jeg bare super glad og spent!

Hadde aldri trodd at jeg skulle prøve meg på journalistikk, men nå sitter jeg altså på NRK Sápmi og skriver. Vi har lært utrolig mye på de 3 ukene vi har vært her og jeg tror at disse 6 mnd. Kommer til å gå sykt fort! For vi har enda mye å lære å oppleve, gøy gøy gøy! :-D Brukte å si når jeg var yngre at jeg skal aldri flytte til Karasjok og jeg skal heller ikke bli journalist, så må bare si “Never say never!“

Praktikant Máren Iŋgá

Nu sitter jag på iPhone, blogg och fotograferingskurs och ska blogga om mig själv. Det är en svår sak att göra, för vad ska man berätta?

Det är sommar och jag är i Karasjok hos min mormor och telefonen ringer. Det är Berit som ringer, hon säger jag fått jobbet på NRK som praktikant. What?! Är min första tanke, har jag fått jobbet? Jag var ju inte ens bra på interjuven eller något. Jag blir lite smått i chock, och inser väl inte att jag ska börja jobba där förän jag går in genom dörren första dagen. Jag har inte mycket minnen av dagen jag börjar jobba jag var ganska nervös.
Systemkamera på tredje dagen, fantastiskt! :D
Flytten till Karasjok blev lite kaotisk, allt verkade vara bra fast sen så händer det lite saker som förvärrar hela flytten. Men första veckan går och saker börjar lösa sig och allt blir bra igen. Vi får iPhone och kamera på jobbet och det var faktiskt helt fanatstiskt! Jag hade hört att vi skulle få iPhone, men en kamera! Dessutom en systemkamera! Det var en rolig överraskning :D men tillbaka till att jag flytten till Karasjok. Nu är jag husägare eller husvakt i Karasjok och får se hur jag ska trivas här :) Jag har ett helt hus för mig själv, men jag har bjudit in en släkting att bo där med mig så jag inte blir ensam. Först var det ganska tomt där, men nu börjar det fyllas med saker och blir mysigt :)
Men vem är jag? Jo, jag är Máren Iŋgá Baer och är född 4 december 1993 och jag är från Jokkmokk, Sverige. Jag bor där med min mamma, pappa och lillebror och vi har dessutom en hund. Något annat om mig är att jag har tränat gymnastik ganska länge. Det var roligt, tills jag började få olika skador och började att känna att det inte var roligt längre, då var det tid för mig att pensionera mig :P Så nu är jag ex-gymnast och ibland så kan jag göra lite gymnastik när jag känner för det :) Flytta till Karasjok var egentligen inte så svårt, jag känner lite folk här och så. Men jag skulle sakna mina vänner och familjen, helst lillebror, men det finns ju facebook och skype :D Jag tror det här kommer bli hur bra som hels :)

Nils Ánda Baer (lillebror) och jag på hans konfirmartion förra året :)Praktikant på NRK sápmi, hur kom jag hit?  Det är vintermarknad i Jokkmokk, Berit och de gamla praktikanterna är där. Dom är i ett rum på Samernas och berättar om praktikanter och om vad dom gör, men jag visste inte ens att dom var där. Dom är i källaren, dit det är svårt att hitta. Men Berit kommer på besök hos oss, det är roligt på många sätt. Hon berättar också om att man kan söka som praktikant och att jag borde göra det när jag inte vet vad egentligen ska göra. Då föds tanken att söka till praktikant på NRK sápmi. Att testa på att jobba med TV och radio verkar ju kul, testa på många olika saker som jag aldrig gjort :) Jag tänker ett tag på hur det skulle vara att jobba i Karasjok och det verkar ju bra och då bestämmer jag mig för att söka jobbet. Men kan jag verkligen få jobbet på NRK? :O Det är frågan jag frågar mig själv när jag skickar in ansökningen till NRK. Tiden går och det blir sommar, då får jag ett mail, där det står att jag ska komma på interjuv och göra ett språktest. Jag har ingen aning om alla får fara på interjuver eller om jag är utvald att göra det, men jag blir nervös. Självklart har jag inget minne av vad jag sa på interjuven för jag var supernervös och då kommer jag aldrig ihåg vad jag sa eller gjorde, men nu iner jag väl att jag måste varit lite bra i alla fall. Senare så gör jag språktestet och det gick väl bra antar jag. Jag glömer lite smått bort att jag har sökt jobbet när dagarna går, en dag är jag hos mormor och jag får ett samtal och resten vet ni ju :)
Så nu sitter jag här på NRK sápmi i Karasjok och är spänd på vilka äventyr som kommer att hända. Så nu säger jag tack och hej från mig tills vi hörs en annan gång! :D

Ps. Om ni undar så skriver jag inte på norska för jag kan inte skriva på noska, men prata kan jag :)