12.09.2016

Giellagoahti/ Språkgammen

SámegilliLemet Ánte čanadeamen báttiid reahpena duohkin ''The struggle is real''
Odne leat mii ceggen goađi (Ii fal lávu! dain lea erohus) Kárášjoga musea olggobealde. Mis ledje guokte oahpaheaddji mielde geat oahpaheigga midjiide movt galgá goađi cegget, ja daid ieš guđđet dajahusaid. Lei beaivi gos mii goarkŋuimet, gáfestalaimet ja máŋga máŋga sániid oahpaimet.
Nuorrat oahppamin movt goađi galget cegget  


Ja manne mii goađi ceggiimet? Mii ceggiimet dan nu ahte mii oahppat sámegiel sániid maid mii muđui eat geavat nu dávjá. Sánit nugo "bealjas", "gavvaris" ja "suomuorra" leat dušše moadde daid máŋga sániin maid mii eat šatta gulat beaivválaččat. Dát sánit geavahuvvojit dávjá bargo oktavuođain, ja áinnas badjeolbmuid gaska. Danne leage dehálaš ahte eará olbmot maid dagalduvvot daid sániide nu ahte sámegiella ii oalát jávkka.

Looks like Anne Berit is about to drop a sick giutar solo
Muđui lei oalle somás beaivi. Lei hui miellagiddevaš oahppat man stuorra erohus lávus ja goađis lea, áinnas go fertii suomuorra ala gizzut go galggai loavdaga čatnat ja durget dan goahtái. Go mii loahpas leimmet ceggen goađi de mii gáfestalaimet ja guldaleimmet máidnasiid... loahpas beaivvi mii galggaimet geavahit daid sániid maid mii oahpaimet ovtta ieš čállojuvvon muitalusas.#OahpahalliteallinNorsk


I dag har vi satt opp en gamme (Ikke lavvo! det er en stor forskjell) på plenen til museet i Karasjok. Vi hadde to læremestre med, som instruerte oss om hvordan vi skulle sette opp gammen samnt som de fortalte hva alle tingene var. Det var en dag full av action, kaffe og masse masse ord.

Grunnen til at vi satt opp en gamme var fordi at vi skulle lære oss lit mer om det samiske språket. Mye av det samiske språket har i dag klart å bevare seg, men en god del av språket holder på å bli glemt. Ord som ble brukt mye i gamledager, men i dag holder de på med å bli glemt. Det er derfor viktig at vi som den yngre generasjonen blir oppmerksomme at disse ordene.

Når alt kommer til alt så var det en hyggelig dag, en av høydepunktene til dagen var å balansere på en ustabil stige for å knyte fast på toppen av gammen, kake og kaffe ved bålet mens man hørte på en historier fra gamle dager... etter fulgt av en skrive oppgave til i morgen #Praktikantlivet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar